Güzel sözler Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

''Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.'' (Mevlâna Celâleddin-i Rûmî)

Yorumlar