Güzel sözler - Herşeye dair

Bazen bir şeyleri oluruna bırakmak
onlara sarılmaya, uğraşmaya göre kat kat
daha güçlü bir eylemdir...

Yorumlar