Şiir ve GüzeL Söz Ara

Günün Etkinliği

Günün GüzeL Sözünü Okudunuz mu ?
Bu gün Kaç yaprak kitap okudunuz ?
Hangi Filimi seyredeceksiniz ?

Tavsiye Konu$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Blog Arşivi

Son Yorumlar

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Türkiye Cumhuriyeti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkler ve Türkiye için bir çok sözler söylemiştir bu sözler Atasözleri olarak kullanı...

Türkiye Cumhuriyeti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkler ve Türkiye için bir çok sözler söylemiştir bu sözler Atasözleri olarak kullanılan sözlerdir. Mustafa Kemal Liderlik olarak söylediği bir çok söz kayıt altına alınmıştır. Sizde Sayfamızda M.K.A Sözleri Bulabilirsiniz.Mustafa Kemal Atatürk Sözleri Oku, Mustafa Kemal Atatürk Sözleri paylaş, Mustafa Kemal Atatürk Sözleri mobil paylaş, Mustafa Kemal Atatürk Sözleri facebook.com sayfası


ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
● Bütün ümidim gençliktedir.
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
● Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.  
● Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
● Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
● Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan  ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
● Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
● Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
● "...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir."
● Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...
● Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
● Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.
● Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
● Ne mutlu Türküm diyene!
● Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. 
● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
● "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."
● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
● "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."
● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
● Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.
● Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.
● Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.
● İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!
● Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.
● Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhriyet Sözler Mustafa Kemal Söylediği Sözler 

● Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
● Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
● Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
● Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
● Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
● Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
● Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.
● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Kemal Sözleri

● Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
● Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
● Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
● Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir. Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir. Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir.
● Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız. O millet aşkı ki, her şeye rağmen içimizde sönmez bir kuvvet, dayanıklılık ve ateş kaynağıdır.
● Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.
● Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye'nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır. 
● Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler. 
● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
● Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Sözleri

● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
● Yurtta sulh, cihanda sulh.
● Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
● Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
● Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
● Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
● Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.
● Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

● Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
● Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

● Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

● Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
● Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

● Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

● Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

● Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
● Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

● Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

● Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

● İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

● Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
● Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.
● Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

● Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
● Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
● Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.

● Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.

● Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.
● Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.
● Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.
● Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
● Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.
● Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
● Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.
● Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.
● Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
● Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
● Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.
● Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.  
● Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.
● Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.
● Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
● Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.
● Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
● Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.
● Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
● Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.● Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu... Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
● Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.  
● Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

 Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. 

 Bombasırtı olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve Dünya savaş tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir olaydır. Karşılıklı siperler arası 8 metre, yani ölüm kesin. Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğuk kanlılıkla biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur' an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse Kelime-i şahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını kazandıran bu yüksek ruhtur.  

 Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur. 

 Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.

 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.

 Egemenlik verilmez, alınır.

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

 Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

 Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır..."

"Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

 "Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."

 "Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır."

 "Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır."

 "Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."

 "Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz."

 "Büyük şeyleri büyük milletler yapar."

 "Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı."

 "Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım."

"Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur."

"Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."

"Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir."

 "Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir."

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

"Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim."

 "Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır."

 "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

ATATÜRK SÖZLERİ 

Yorumlar

BLOGGER: 2
  1. Teşekkürler Atatürk Sözleri için.

    YanıtlaSil
  2. Mustafa Kemal Paşa4 Temmuz 2014 15:31

    işte aradığım sözlerin tamamı burada teşekkürler arkadaşım Mustafa Kemal Paşa ile ilgili bütün sözleri koymuşsun. ilgine teşekkür ederim çoğu şair veya web sitesi sahibi bunu yapmaz !

    YanıtlaSil

Bu Yayın Blogda Popüler Konu

Veciz Anlamlı Sözler Diyalog Halinde

Bu yazımızda Veciz olan Anlamlı sözler başlığını diyalog halinde yazıyoruz. Etkileyici Bir çok nutuk paylaşılan lakırdı yapılan Blogumuz A...

Ad

1 ayrılık şiiri,1,10 anlamlı söz,1,10 Kasım,1,10 numara güzel sözler,1,10 numara laf sokucu sözler,2,10 söz,1,10 yeni güzel söz,1,10 yeni güzel söz ve şiirler,1,14 Şubat,1,19 günün güzel sözü,1,19.01.2017 günün sözü,1,2014 Aşk sözleri,6,2014 Güzel sözler,11,2014 Resimli Güzel şiirler,9,2014 sözler,1,2014 yazılar,1,2015 aşk sözleri,5,2015 güzel sözler,2,2017,1,2017 güzel sözler,2,2019 sözleri,1,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,1,3 dilek hakkınız olsa,1,4 ekim,1,4 Ekim Hayvanları koruma günü,1,529 müslüman,1,529 şehit,1,a,1,Abdulbaki Hazretleri sözleri,1,Abdulkadir Geylani sözleri,1,Abla,1,Abla kardeş sevgisi sözleri,1,Ablaya anlamlı sözler,1,Ablaya güzel sözler,1,Ablaya sözler,1,Abraham lincoln sözleri,1,acayip laf,1,acı,2,Acı çeken,1,acı sözleri,6,Acılar,2,Acılı güzel sözler,1,Acım,1,Acımasız sözler,1,acısı,1,acma,1,acma tarifleri,1,Açelya adına güzel sözler şiirler,1,adam,9,Adam gibi hikaye,1,adam gibi sözler,4,Adam olana sözler,1,Adam sözleri,6,adamım,1,adamlık,2,Adamlık sözleri,1,Adem,2,Adem baba neden cennetten kovuldu,1,Adem ve Havva,1,adına güzel sözler,1,adına şiirler,1,Adını Aşk koydum,1,adolf hitler,1,Af sözleri,1,Aforizmalar,2,Afrin,1,Afrin mesajları,2,Afrin sözleri,2,agır,1,Agır abi sözler,1,agir sözler,1,Ağacını kökünden sökeceksin,1,Ağır abi sözleri,4,Ağır abla,2,ağır abla hikayesi,1,ağır abla sözleri,1,Ağır Abla Yıldız,2,ağır sözler,7,Ah sözleri,1,Ahirette 2 kadın,1,ahlak,1,ahmet,1,Ahmet Arif sözleri,1,Ahmet Hamdi güzel sözler,1,Ahmet ismine Adına şiirler şiir,1,Ahmet kaya,11,Ahmet Kaya Anmak,1,Ahmet Kaya Anne,1,Ahmet Kaya Bırak Ay Gitsin Sen Kal Bu Gece,1,Ahmet Kaya hoşça kal iki gözüm,1,Ahmet Kaya Kapak fotoğrafları,2,Ahmet Kaya Kapak sözleri,1,Ahmet Kaya mesajları,3,Ahmet kaya özlü sözleri,1,Ahmet kaya resimli sözler,2,Ahmet Kaya Sözleri,8,Ahmet Kaya Sözleri Resimli,2,Ahmet Kaya Şarkı sözleri,2,Ahmet Kayanın dediği gibi,1,Ahmet selçuk,1,Ahmet Selçuk İlkan,2,Ahmet Selçuk ilkan sözleri,2,Ahmet Selçuk ilkan Şiirleri,2,Ahmet ve Berfin Adına ismine şiirler şiir,1,Ahu adına şiirler,1,Ahu Ağırbaş Güzel sözleri,1,Ahu Güzel sözler,1,Akıl tutulması,1,aklınıza gelen,1,Akparti,1,Akparti adayları,1,Akparti belediye başkan adayı,1,Akparti Beykoz,1,Akparti hikayesi,1,Akparti kavacık,1,Akraba,1,akrostik şiirler,4,Akrostiş,1,Akrostiş şiirler,4,al-i imran suresi,1,Alçak gönüllülük,1,aldatılan kadın hikayesi,1,Aldırmasana güzel sözler,1,Alem FM,1,Alevilikte didar,1,Alın teri,1,alıntı şiirler,1,alıntı yazılar,1,Ali Lidar,1,Aliço,2,Aliço Sözleri,2,alim,2,Allah,11,Allah 'a dua,3,Allah 'a güzel söz,6,Allah c.c,4,Allah c.c güzel sözler,2,Allah c.c sözleri,2,Allah c.c. Güzel sözleri,8,Allah de,1,Allah ile ilgili,1,Allah ile kul,1,Allah rahmet etsin,1,Allah Resimli güzel sözler,2,Allah seni taş etsin,1,Allah sözleri,2,Allaha emanetsiniz,1,Allahım,1,Allahtan başkası göremez,1,Almanca güzel sözler,2,amansız sevdalar,1,Amatör şairler,2,amerika,1,amin,1,Ana,1,anahtar,1,anı,1,Anıl Adına ismine şiirler şiir,1,Anıt Kabir,1,Anıt kabir genel özellikleri,1,Anıt Kabir hakında bilgi,1,Ankara Anıt Kabir,1,anlamaz,1,Anlamı güzel sözler,1,Anlamlı,32,Anlamlı ağır sözler,2,anlamlı ayrılık sözü,1,Anlamlı Cerazza Sözleri,1,anlamlı deli sözleri,1,Anlamlı dini mesajlar,3,Anlamlı diyalog,1,Anlamlı dostluk sözleri,1,Anlamlı duvar yazıları,1,Anlamlı edepli sözler,1,anlamlı günün sözü,1,Anlamlı güven sözleri,1,anlamlı güzel sözler,18,Anlamlı hatıra sözleri,1,anlamlı hazreti Ali sözü,1,anlamlı insan sözleri,1,anlamlı islami mesajlar,1,Anlamlı Kadınca Sözler,1,Anlamlı kısa sözler,2,anlamlı kitaplar,1,anlamlı manalı sözler,3,anlamlı mektuplar,1,anlamlı mesaj,2,anlamlı mesajlar,4,anlamlı resimler,4,Anlamlı Resimli Güzel sözler,14,anlamlı sevgiliye güzel sözler,5,Anlamlı Söz,1,anlamlı sözler,63,Anlamlı sözler blogu,2,Anlamlı sözler sahibi Cerazza,1,anlamlı şiir,1,anlamlı şiirler,2,Anlamlı Tuncel Kurtiz Sözleri,1,Anlamlı ve manalı sözler,5,anlamlı vijdan sözleri,1,anlamlı yazılar,1,anlamlısözler,1,anlamli şiir,1,anlık,1,Anlık güzel sözler,8,anlık paylaşımlar,1,Anne,4,Anne Sözleri,1,Anne sözü,1,Anneler için güzel sözler,1,Annelere mesajlar,1,Annesizliğime,1,Anneye manalı sözler,1,anneye şiir,3,antoloji,1,Antoloji şiir gönder,1,Antoloji.com,1,arabası olsun,1,Arabeks,1,Arabeks 10 söz,1,Arabeks müzik,1,Arabeks nedir,1,Arabeks sözler,2,Arabeks sözler oku,2,Arabeks sözler Resimli,3,Arakan sözleri,1,Argo güzel sözler,3,Argo sözler,2,Arif Nihat Asya,1,arka cam önü,1,arka stop içi,1,arkadan konuşana sözler,1,arkadaş,3,arkadaş mektupları,1,Arkadaş sözleri,2,arkadaşa güzel sözler,1,arkadaşlık,1,Arkadaşlık sözleri,2,Arzu adına ismine şiirler şiir,1,Asaf,1,ashab,1,Ask sozleri,2,Asker,1,Asker Mektupları,3,Asker sözleri,1,Asker şiiri,1,Asla bilememek,1,Aslı enver,1,Aslı Enver Güzel sözler,1,Aslı Enver için şiirler gönder,1,Aslı Envere Aşk itirafı,1,Asyalıların Tepkisi,1,aşa sözler,1,Aşık,2,Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız,1,aşık olmak,1,Aşık olurmusunuz,1,aşık sözleri,1,Aşıkmısınız ?,1,Aşk,37,Aşk acısı,5,Aşk acısı sözleri,1,Aşk acısı mesajları,1,Aşk acısı sözleri,2,Aşk acısı şiirleri,1,Aşk acısı unutamamak,1,Aşk adamı sözleri,1,Aşk arıyor,1,Aşk bitti,1,Aşk çarpsın,1,Aşk dediğin,1,Aşk dediğin beykoz gibi olmalı,1,Aşk Defteri,1,aşk degeri,1,Aşk duvar yazıları,1,Aşk elinden,1,aşk gibi,2,aşk güzel sözü,3,Aşk hikayeleri,1,Aşk hikayesi,14,Aşk hikayesi paylaş,2,Aşk kaç yıl sürer,1,aşk kelimeleri,1,aşk mektubu,1,aşk mektupları,10,aşk mesajları,4,Aşk neden var,1,Aşk nedir,2,Aşk nedir Soru Cevap,1,Aşk neydi,1,aşk ölçer,1,aşk resimleri,4,aşk reslmleri,1,Aşk sayfaları,1,Aşk sayfası,2,aşk sözcükleri,7,Aşk sözleri,178,Aşk sözleri 2017,2,Aşk sözleri 2018,1,Aşk sözleri 2019,1,Aşk sözleri kısa,1,aşk sözleri manalı,1,Aşk sözleri okumak,1,Aşk sözleri okumak faydaları,1,Aşk sözleri slayt,1,Aşk sözleri video,2,Aşk sözleri yazısı,1,Aşk sözü,1,Aşk Şairi,2,aşk şiir,1,Aşk Şiiri,3,Aşk şiirleri,12,Aşk ve Din,1,aşk yağmuru,1,aşk yanlış kişiye hissedilirse,1,aşk yazıları,2,aşk yazınca bile aşk,1,aşk yetmezliği,1,aşka dair,2,Aşka dair sözler,1,aşka muhtaç,1,aşka yönlenmek,1,Aşkı anlatması,1,aşkı aramak,1,Aşkı aramak aşkta,1,aşkı olsun,1,aşkım,1,Aşkım başımda değil,1,Aşkın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi,1,aşkın en derinindeyim,1,Aşkın ömrü,1,Aşkın şizofrenik hali,1,Aşkın tarihi,1,Aşkın yalnızlık için sözleri,1,Aşklar,1,atarlı laf sokan sözler,1,atarlı sözler,5,atarlı whatsapp sözleri,1,Atatürk,3,Atatürk Sözleri,1,Atatürkle anılar,1,Atıştırmalık Poğaça,1,Atila ilhan,1,Attila ilhan,1,Atv,2,Avşar adına ismine şiir şiirler,1,ay,1,Aybike Tuna,2,Aybike Tuna Resimli Güzel sözler,1,Aybike Tuna sözleri,2,Aybike Tuna Şiirleri,2,Aybike Tuna Umutlar,1,Ayet sözleri,5,Ayetel kursi,1,Ayfer ismine adına şiir şiirler,1,Ayın en çok okunan sözleri,2,Ayıp etmek,1,Aynısını yaşarsın,1,ayrılık,5,ayrılık acısı,1,Ayrılık acısı sözleri,1,ayrılık hikayesi,2,Ayrılık mektubu,4,ayrılık mesajı,2,Ayrılık mesajları,3,ayrılık resimleri,5,ayrılık sözleri,10,Ayrılık sözü,1,Ayrılık şiiri,6,ayrılık şiiri youtube,1,ayrılık şiirleri,2,Ayrılık yazıları,2,Ayrılıkların şairi,1,Aysel,1,Ayşe ismine adına şiirler şiir,1,Ayşegül,1,Ayşegül Adına ismine şiir şiirler,2,Ayşegül ismine resimli sözler,1,Ayşenur adına ismine şiir şiirler,2,Azaptır Aşk şiiri,1,aziz,1,Aziz Mahmud hüdayi hz,1,Aziz Mahmud hüdayi sözleri,1,Azizem,2,Azizem sözleri,2,Azizem şiirleri,1,azizim,2,Azizim Güzel sözleri,6,Azizim hikaye,1,baba,2,baba parası,1,Baba sözleri,3,Baba sözü,1,Baba ve Ogul,1,Babalar günü sözü,1,Babam,1,babam şişirdi bu balonu,1,Backlink,1,backlink blog,1,Bağımlı gencin şiiri,1,Bakara suresi,1,Baleybelen,2,Bana bir harf ögretenin 40 yıl kölesi olurum,1,Bana öldü demeyin,1,bana ün gerekmez,1,Banyada cep telefonu kullanmak,1,Başarı,1,Başarı anlamlı sözleri,1,Başarı düşünceleri,1,Başarı hikayeleri,1,Başarı ile ilgili özlü sözler,1,Başarı resimli güzel sözler,1,Başarı sözleri,1,Başsağlığı haberleri,1,bayan,1,bayım,1,bayram mesajları,1,Bayram sabahı sözleri,1,bayramlaşmak için güzel sözler,1,Bazen garson güzel sözler,1,Bediüzzaman Said Nursi,1,Bekir Develi Güzel sözleri,1,beklemek güzel sözleri,1,Belki Elvan devrimci,1,Belkin Elvana şiirler,1,ben,2,Ben seçmedim,1,beni,1,Beni Böyle Sevmelisin,1,Beni tanımalısın,1,benim kusurlarım bile çok değerli,1,benim onu özlerken,1,Benim Sevgim,1,benimsin,1,Benjamin franklin,1,Benjamin franklin resimleri,1,Benjamin franklin sözleri,1,bense şair,1,Berkin Elvan,1,Beyit nedir,1,beykoz,3,Beykoz Çavuşbaşı sözleri,1,Beykoz duvar yazıları,1,Beykoz güzel sözleri,2,Beykoz şarkı sözü,1,Beykoz şiirleri,2,Beykoza şiirler,1,Beykozlu sözleri,1,Beykozlu sözü,1,Beykozlu şair ersince,9,Beykozlu şairler,1,Bibliotheque Natioal,1,Bilge Karasu,1,Binlerce Güzel söz,3,Bir Aşk hikayesi,1,Bir Baba,1,Bir çay koy,1,Bir daha sevememek,1,bir den çok güzel sözler,1,Bir erkeği unutmak,1,bir insanı iyice tanımalısın,1,bir intihar gibi,1,bir kadın,3,Bir kadın sözü,1,Bir kadını unutmak,1,bir söz,1,Bir Zamanlar Çukurova,8,Bir Zamanlar Çukurova Fekeli sözleri,2,Bir Zamanlar Çukurova Resimli sözleri,3,Bir Zamanlar Çukurova Sözleri,5,Bir Zamanlar Çukurova şiirleri,2,Bir zamanlar çukurova yazıları,1,Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz,2,Bismillah,1,Biten Aşklar,2,Biyografi,2,bizi yalnız bırakanlar,1,Bizimkisi bir aşk hikayesi,1,blog,8,blog ekle,1,Blog Grupları,1,Blog hit,1,blog izleyici arttırma,1,Blog maceranız nasıl başladı,1,Blog okuyun bilgilenin,1,Blog seo,2,Blog takip etkinliği,1,Blog takipçi,1,blog tanıtım,1,Blog tanıtımı,1,Blog yaz,1,Blog yazarak para kazanın,2,Blog yazarı,1,Blog yazarı olmak,1,blog yazarı olmak için,1,blog yazarları,4,Blog yazarları grupları,1,Blog yazarlığı,1,Blog yazmaya ne zaman başladınız,1,Blogcu,2,blogger,6,blogger destekleri,1,Blogger Etkinlikler,1,Blogger Fan Grupları,1,Blogger Grupları Facebook,1,Blogger izleyici arttırma,1,Blogger takipçi arttırma,1,blogger tanıtım,1,bloglar,1,blogspot,6,blogspot tanıtım,1,Blöf yazma blog yaz,1,bob marley,1,bob marley sözleri,1,Bohça Böreği,1,börek tarifleri,2,börek-tarifleri,6,Börekler,1,Brütüs,3,Brütüs güzel sözleri,4,Bu Aşk,1,bu saat,1,Bu saatten sonra,1,bu saatten sonra dert etmem,1,bu saatten sonra sözleri,1,Bu şiirini kime yazdın şair,1,Bu vatan kimin,1,Bu vatan kimin şiiri,1,Burak ismine adına şiir şiirler,1,Büyük şairlerin sözleri,2,Camii de çocuk,1,Can YÜCEL,4,Can Yücel Aşk Sözü,1,Can Yücel Ayrılık sözü,2,Can Yücel Gittin mi,1,can yücel resim,1,can yücel resimleri,1,Can yücel sözleri,5,Can yücel şiirleri,3,canlılara yardım etmek,1,Canlılara yardım etmenin sevabı,1,CemaL Sureyya Sozleri,2,Cemal Süraya,1,Cemal süreya,5,Cemal Süreya kalemi,1,Cemal Süreya sözleri,5,Cemal Süreya şiirleri,1,Cemal Süreyya,2,Cemre adına güzel sözler,1,Cemre Akrostiş,1,Cemre Aldemir Güzel Sözleri,1,Cemre ismine şiirler,1,cennet,4,Cep Telefonu,1,cep telefonu zararları,1,Ceraza,1,Ceraza Facebook,2,Cerazza,81,Cerazza 2017,1,Cerazza 2019,1,Cerazza Anket,1,Cerazza anlamlı sözler,6,Cerazza anlamlı sözleri,1,Cerazza Aşk doktoru,1,Cerazza Aşk sözleri,1,Cerazza Belki Elvan,1,Cerazza Bilimi,1,Cerazza blogu,1,Cerazza Cheetos,1,cerazza facebook,8,Cerazza fan,11,Cerazza Fan Ersince Güzel sözler,1,Cerazza Fan güzel sözler,3,Cerazza Fan Sözü,1,Cerazza fanclup,1,Cerazza Felsefesi,1,Cerazza felsefi sözler,1,Cerazza gonzales,1,Cerazza Guzel sozleri,1,Cerazza güzel sözler,41,Cerazza Güzel sözler sayfası,1,Cerazza Güzel sözleri,1,Cerazza insan,1,Cerazza instagram,1,cerazza kapak resimler,2,cerazza kapak resimleri,3,Cerazza kapak sözü,1,Cerazza kimdir,5,Cerazza Lyrics,1,Cerazza mesajları,1,Cerazza mı Sebastian,1,Cerazza ne demek,1,Cerazza Ne der,1,cerazza olmak,1,Cerazza özlü sözler,1,Cerazza Özlü Sözler dinle,1,Cerazza Özlü Sözler oku,1,Cerazza Özlü Sözler yaz,1,cerazza resimleri,7,Cerazza resimli güzel sözler,2,Cerazza Resimli Şiirler,1,Cerazza Sabır Sözleri,1,Cerazza Sayfası,2,Cerazza Sesim çok yanıktır,1,Cerazza Sevgiliye sözler,1,cerazza sözcükleri,2,cerazza sözleri,46,Cerazza sözleri gözlerin,1,Cerazza sözü,1,Cerazza Şairi,1,Cerazza şiir yolla,1,Cerazza şiirler,2,cerazza şiirleri,4,Cerazza yazarsa,1,Cerazza yazıyor,1,Cerezza güzel sözler,1,cesaretin var mı aşka,1,cevap,1,Ceyda Deniz Atalay Güzel sözleri,4,Ceyda Deniz Atalay Sözleri,4,Ceyda Deniz Atalay Şiirleri,3,Ceyda Deniz Atalay Yazıları,4,Ceyhun Yılmaz,6,Ceyhun Yılmaz Güzel Sözleri,1,Ceyhun Yılmaz PACYA,1,Ceyhun Yılmaz Sözleri,1,Ceyhun Yılmaz şiiriyle sahnede,1,Ceyhun Yılmaz Şiirler,2,Ceyhun Yılmaz ve Oğuzhan Uğur,1,Ceyhun Yılmazla Canlı Yayın,1,Ceyhunca Güzel sözler,1,ceza,1,Cezmi Ersöz,1,Cheetos sözleri,1,Ciddi Aşk sözleri,1,Cingene,1,csr,1,cuma,3,Cuma günü,1,Cuma günü mesajları,3,Cuma günü mesajları haber siteleri,1,Cuma günü özlü sözler,1,Cuma günü sözleri,8,cuma mesajları,1,cumhuriyet dönemi,1,çakar,1,çakma insanlar,1,Çaresilik,1,Çarpışma,1,çarşambayı sel aldı türkü hikayesi,1,Çavuşbaşı sözleri,1,Çavuşbaşılı sözler,1,çay,5,çay güzel sözleri,4,çay ile ilgili sözler,1,Çay mı içersiniz Kahve mi,1,Çay mı Kahve mi ?,1,Çay Resimli Güzel sözleri,2,çay sözleri,1,Çay ve Kahve,1,çekemeyenlere sözler,1,çıkar menfaat yarar ilişkisi,1,Çıkarcı insanlar,1,çirkin,1,çocuk,1,çocuk şiirleri,1,çocukça sevgiler,1,çok sevmiştim,1,çok şükür,1,Çöle inanan nur,1,çözüm,1,Çukur,2,Çukur Dizisi Güzel sözleri,2,Çukur Sözleri,2,Çukurova sözleri,1,çünkü,1,D&R,1,Dans etmek,1,dans ögrenmek,1,Dayı sözleri,1,dedikodu sözleri,1,Değer veren sözler,1,değerli sözler,1,değildim,1,deli,3,deli sözleri,2,delikanlı,1,Delikanlı güzel sözler,2,delikanlı sözleri,1,deliler,1,delilik,2,deliyken sevmedik,1,demek,1,deneme yazıları,1,Deneysel edebiyat,1,Deneysel şiir,1,deniz,1,Deniz gezmiş,2,Deniz Gezmiş Filistin,1,Deniz Gezmiş idam edildi,1,Deniz Gezmiş Kimdir,1,Deniz Gezmiş Resimli Güzel Sözler,1,Deniz Gezmiş Sözler,1,Deniz Gezmiş şiiri,1,Deniz Gezmiş Şiirleri,1,Deniz Gezmiş Türk iş,1,Deniz Gezmiş Türkiye işçi partisi,1,dersler,1,Deutsch Aktien gute Worte,1,Deutsch schön Songtext,1,devrim,2,didaktik şiir,1,didar,1,didar isim,1,didar kişilik,1,didar nedemek,1,dil,2,dilek,1,din,10,Din çıkar ve menfaat,1,din ile ilgili mesajlar,1,dini,16,dini anne sözleri,1,dini bilgiler,2,Dini Cuma Mesajları,1,dini dünya sözleri,1,Dini Güzel sözler,33,dini güzel sözler 2017,1,dini hikayeler,1,dini mesajlar,13,dini paylaşımlar,2,Dini sözler,21,Dinler Aşkı yaşatmak için,1,Divanü Lügati't-Türk'ün Genel Özellikleri,1,doğa resimleri,1,dolu,1,Dost,4,dost dua sözleri,1,dost duası,1,dost ol,1,Dost olmak,2,Dost sözleri,7,dosta dua sözleri,1,dosta güzel sözler,5,dosta sözler,1,Dostluk,2,dostluk güzel sözleri,2,dostluk mesajı,2,Dostluk mesajları,1,dostluk sözleri,1,dostoyevski,1,dua,5,Dua sözleri,12,dua sözleri facebook,1,dua sözleri instagram,1,Dua ve Hadis,1,duamsın,1,duamsın sözleri,1,Duhan suresi,1,Dur yolcu,1,duvar sözleri,2,Duvar yazıları,2,Duvar yazısı,1,Duvar yazısı ekle,1,Duvar yazısı sözleri,1,Duvar yazısı yaz,1,duygular,1,Duygulari Sevgi,1,Duygusal Anne mesajları,1,duygusal ayrılık şiiri,1,duygusal mesajlar,1,Duygusal reklam film,1,duygusal sözler,1,Duygusal şiir,1,dümen,1,düngün konuşma,1,Dünya bu reklam filmini konuşuyor,1,dünya sözleri,2,düşler,1,düşman akraba,1,düşman dost,1,Düşman olmak,1,düşmanlık yapan akraba,1,Düşünce,2,düşünür sözleri,1,düz yazı,4,e-şiir,1,e-şiir kitap- kitab,1,E. Safirli,1,Ece Evren,1,Ece Evren Sözleri,1,edebiyat,31,Edebiyat Akımı nedir,1,Edebiyat blogu,2,Edebiyat Cemal Süreya,1,Edebiyat fazlası aşklar,1,edebiyat soruları,3,edebiyat sözlüğü,1,Edebiyat sözlük,2,edebiyat ve tarih,2,edebiyatta şiir,1,Edep sözleri,1,Edepli sözler,1,Edip Cansever,2,efendimiz,1,Efsane duvar yazıları,1,efsane mesajlar,1,Efsane sözler,2,Ehli sünnet kime denir,1,ekmek,1,El Cid Efsanesi,1,Ela gözlüm,1,Eleştiri,1,Eleştiri ve Tenkit,1,Elhüseyni,1,Elinizde bir sihirli değnek olsa,1,Elma yiyen Adem,1,elveda,1,elveda sözleri,1,emir,1,en,1,En anlamlı,1,En anlamlı kitap,1,En büyük Şair kimdir,1,en çok,1,en çok okunan,7,En çok okunan 1 Ahmet Kaya sözü,1,en çok okunan aşk sözleri,1,En çok okunan güzel sözler,16,En çok okunan hikayeler,1,en çok okunan kitap sözleri,2,En çok okunan mektuplar,1,En çok okunan resimli güzel sözler,1,En çok okunan sözler,2,En çok okunan şiirler,4,en çok onu sevdim,1,En çok paylaşılan güzel sözler,3,En çok tövbe yakışır,1,en güzel,1,en güzel dualar,1,En güzel hadis sözü,1,en güzel islam sözleri,3,En güzel islami sözler,1,En güzel Nazım Hikmet,1,En güzel Nazım Hikmet sözleri,1,En güzel nerede kitap okunur,1,en güzel resimler,1,en güzel sözler,16,En güzel sözler burada,1,en güzel sözler sevgiliye,1,en güzel şiir,1,En güzel şiirler,6,en güzeli,1,en iyi,1,En iyi sözler,1,En iyi şairler,1,En iyi Şairler ve şiirleri,1,En iyi şiirler,1,En manalı sözler,1,En ünlü şair,1,En yeni Ahmet Kaya sözleri,2,en yeni güzel sözler,10,en yeni sözler,1,enayi,1,engel,1,Erhan Çakırlar,1,erkek,3,Erkekce resimli güzel sözler,1,Erkekçe güzel sözler,1,Eroin bağımlısı genç şiiri,1,ersin adına resimli sözler,1,Ersin adına sözler,1,Ersin adına şiirler,1,Ersin ismine sözler,1,Ersin karadaş,11,Ersin Karadaş Güzel sözler,4,ersin karadaş güzel sözleri,6,Ersin karadaş sözleri,3,Ersin Karadaş şiirler,1,ersin karadaş şiirleri,3,ersin karamahmutoğlu,1,Ersince,107,Ersince Aşk sözleri,4,Ersince güzel sözler,36,Ersince Güzel Sözleri,1,ersince hikayeler,2,Ersince kitap sözleri,1,Ersince Mektuplar,2,Ersince Resimli Şiirler,3,Ersince Sözler,6,ersince sözleri,4,Ersince şiirler,5,eshab,1,espirili,3,espirili anlamlı sözler,1,Espirili Güzel Sözler,5,espirili sözler,1,esra,1,Esra Adına ismine şiir şiirler,2,Esra ismi,1,Esrarengiz sözler,1,esrarlı sözler,5,eşe yönlenmek,1,et,1,Etkileyici anlamlı sözler,1,Etkileyici Kadınca sözler,1,etkileyici sözler,7,etkiliyici sözler,1,Etkinlik,1,Evlilik Güzel sözleri,2,evlilik ile ilgili hadisler ayetler,1,Evlilik mesajları,1,Evlilik programı,1,Evliya hikayeleri,1,Evrensel rehberlik,1,Ey Sevgili,1,Eylül,1,Eylül yazıları,1,Eylülde gelmelisin,2,Ezel,1,facebook,9,Facebook Blog grupları,1,Facebook Blogger,1,facebook cerazza,6,Facebook cerazza güzel söz sayfası,20,Facebook Cerazza Güzel sözleri,2,Facebook cuma günü mesajı,1,Facebook eğlence sayfası Cerazza,2,Facebook guzel sozler sayfasi,2,facebook güzel,1,Facebook Güzel sözler,3,Facebook güzel sözler sayfası,4,Facebook güzel sözleri,5,facebook güzel şiir sözleri,1,Facebook için Arabeks sözler,1,Facebook için Cerazza Güzel sözleri,1,facebook için dost güzel sözleri,1,facebook için güzel sözler,59,Facebook için güzel sözler paylaş,1,Facebook için güzel sözler sayfası,1,facebook için resimli güzel sözler,4,facebook kapak resimler,1,Facebook kapak resimleri,3,facebook kapak sözleri,3,facebook kapat resim,3,facebook özlü sözler,1,facebook sosyal medya sözleri,1,facebook sözleri,2,facebook şiir sayfası,7,Fan,5,fanclup,1,Faydaları,1,fazilet,2,fazilet anlamı,1,fazilet nedir,1,fazilet sözlük anlamı,1,Fekeli,2,Fekeli Sözleri,2,felsefe,1,Fena güzel sözler,1,fena resimler,1,Fena sözler,1,Ferarri,1,Ferhat Gürbüz,1,Ferhat Gürbüz Sözleri,1,Ferrari blog,1,Ferrarisi olan blogcu,1,Ferrariye binen blogger,1,Feryal,1,Feryal instagram,1,fırtına,1,Filistin,2,Filistin sözleri,1,Filistine şiirlerler,1,Firevun,1,fotoğraf,1,Fransa,1,Fuat Aysel diyalogu,1,Fuat evliliğe karşımısın,1,Funda Gürel,1,Gavs,1,gavs kelime anlamı,1,Gavs kimdir,1,Gavs kime denir,1,Gavs nasıl olunur,1,Gavs ne demektir,1,Gavs sözleri,1,gavs sözlük anlamı,1,Gavs-ı Sani sözleri,2,Gavsı,1,gazel,1,gazel atmak,1,gazel okumak,1,Gazze,1,Gazze de Dram hikayesi,1,Gazze hikayeleri,1,Gazze Sözleri,2,Gazzede çocuklar ölüyor,1,Gazzeye Güzel sözler,1,gece,2,Gece sözleri damar,1,gecenin esrarlı sözleri,1,Geceye güzel sözler,1,Geceye güzel sözler 2017,1,Geceye sözler,1,Geceye şiirler,1,geçmiş,1,gel,1,geleceğin mesleği,1,geleceğin meslekleri,1,gelince,1,gemi,1,gerçek acılar,1,Gerçek aşk sözleri,2,gerçek bir aşk,1,gerçek bir din,1,gerçek güzel sözler,1,Gezi parkı,1,Gıybet,1,Gıybet güzel sözler,1,Giden sevgiliye,12,gidenler,1,gidenlere sözler,2,giderli sözler,2,gidici olsun,1,gidişin,1,Git,2,Gitme,1,gitme de,1,Gittim Sevgilim,1,Gittin Sevgili,1,gizem geçgil,1,gökçe,1,Gökçe bahadır,1,gökçe ismine,1,gönderilen,1,Gönül sözleri,1,gözlerinde,1,Gözyaşı,2,Gruplar,1,Guzel sozler,2,Guzelsozler,1,Güfte Bestekarı,1,Güfte nedemek,1,Güfte örnek,1,Güfte ve Müzik,1,gül,1,Gül böreği,1,gülay,1,Gülaydan sözler,1,gülen yüz,1,Gülmek,1,gülmek sözleri,1,gülsüm,1,gülsüm gülüzar şenoğlu,1,gülüp geçiyorum,1,gülüşler,1,gülüşler sözleri,1,gülüşlerimize engel oldu,1,gülüzar,1,Günadın mesajları,1,Günaydın,4,Günaydın mesajları,3,Günaydın sözleri,2,gündem,4,gündüz,1,günışığı,1,günlük,2,günlük güzel sözler,6,günün,1,günün anlamlı sözü,2,günün espirisi,1,günün fotoğrafı,1,Günün güzel sözü,27,Günün hadisi,2,Günün manalı sözü,1,Günün sözü,12,Güven,1,güven almak,1,güven sözleri,2,güvenmek,1,güzel,10,güzel anlamlı sözler sevgiliye,2,Güzel Aşk sözleri,1,Güzel Aşk Sözleri Defteri,1,güzel aşk şiirleri,2,Güzel başörtüsü sözleri,1,güzel bir yazı,1,güzel duvar yazıları,1,Güzel günler,1,güzel hikayeler paylaş,1,güzel islami sözler,1,güzel kapak resimleri,1,güzel mesajlar,1,Güzel mi sözler,1,Güzel özlü sözler,1,güzel resimli,1,güzel sanatlar,1,güzel sanatlar çeşitleri,1,güzel sanatlar nedir,1,güzel söyleyiş,1,Güzel söz,4,Güzel söz makalesi,1,Güzel söz sayfası,2,Güzel söz söylemek,1,Güzel söz yayınla,1,Güzel söz yazısı,1,Güzel sözer,1,güzel sözler,494,güzel sözler 2013,9,güzel sözler 2014,1,güzel sözler 2014 sayfalar,1,güzel sözler 2015,3,güzel sözler 2016,1,Güzel sözler 2017,1,Güzel sözler Blogu,3,Güzel sözler CemaL Sürayya güzel Sözleri,1,Güzel sözler defteri,4,güzel sözler demek,1,güzel sözler ekle yaz,1,Güzel sözler ersince,9,güzel sözler facebook,14,Güzel sözler gif,2,Güzel sözler hikayesi,1,Güzel sözler ile ilgili hikaye,1,Güzel sözler kategorisi,1,Güzel sözler kişinin,1,Güzel sözler klip,1,Güzel sözler listesi,2,Güzel sözler Mevlâna Celâleddin-i Rûmî,1,Güzel sözler oku,6,Güzel sözler oku mobil,2,Güzel sözler okumak,1,Güzel sözler okumak için 5 neden,1,güzel sözler paylaş,1,Güzel sözler paylaşım,1,güzel sözler sayfası,5,Güzel sözler sevmiyorum artık seni,1,Güzel sözler sitesi,2,Güzel sözler Slayt,4,Güzel sözler söyledi adam,1,Güzel sözler söyleyen adam,1,Güzel sözler suskun,1,Güzel Sözler şiirler,1,Güzel sözler şiirler içinse,1,Güzel sözler ve şiirler,1,Güzel sözler video,1,Güzel sözler yayını,1,Güzel sözler yayınla,1,Güzel sözler yazarı,1,Güzel Sözleri,9,güzel şiir,1,güzel şiir sözleri,1,güzel şiirler,5,güzel ve manalı sözler,1,Güzel yazı,4,güzel yazılar,3,güzelsözler,12,gzl szlr,1,haber,1,hadis sözleri,6,hadis sözü,1,hadisi şerif,2,Hadisi şerif sözleri,1,hadisler,3,Haftalık güzel sözler,4,haftanın,1,Haftanın en çok okunan şiirler,1,haftanın güzel söz sözü,6,Haftanın güzel sözü,1,haftanın resimli güzel sözü,1,Haftanın sözleri,1,Haftasonu güzel sözleri,1,haftasonu resimli güzel sözler,1,hak,2,hak sözleri,1,Hakan Günday,1,hakikatlı sözler,1,Hakikatli güzel sözler,2,halife sözleri,1,Halveti Gülşeni,1,hangi sözler en çok okunuyor,1,Harf devrimi,1,harici kimdir,1,hariçten gazel okumak,1,Harika cuma,1,harika manalı sözler,1,harika sözler,2,Harun Abi,1,Harun kolçak,1,Hashtag Cerazza,1,hasret,2,hasret sevgi mektupları,2,Hasret sözü,1,hatıra,3,Hatıra sözleri,1,hatıralar,1,Hatırlamak,1,Hatırlayalım mı Azizem,1,Hatice Deniz Arslan,1,Hatice Tural,1,Hatice Tural Güzel sözleri,1,Hatice Tural şiirleri,1,havalı sözler,1,hayal,1,hayal kırıkları,1,hayal kurmak,1,hayaller,1,hayat,9,hayat sözleri,6,Hayata dair güzel sözler,6,hayata isyan,1,Hayata yön vermek,1,Hayırlı cumalar,1,hayran,1,hayran olmak,1,hayranlık,1,hayret verici olaylar,1,hayvan,1,hayvanlara bakmanın sevabı,1,Hayvanlara yardım etmek sevap mı,1,Hayvanlara yardım sözleri,1,Hayvanları koruma günü etkinlikleri,1,Hayvanları koruma günü sözleri,1,Hazar Tandoğan,1,hazır börek tarifleri,1,Hazreti Adem Aleyhisselam,3,Hazreti Ali Anlamlı sözleri,1,Hazreti Ali özlü sözler,1,Hazreti Ali Sözleri,2,Hazreti Havva,1,Hazreti Mevlana,3,HazretiAli,1,Hazretleri,1,hda,1,Hda Güzel sözler,1,Hekimoglu hikayesi,1,Helal para sözleri,1,helal sözleri,1,Her güne güzel söz,1,herkeskaybeder,2,Hertelden,1,Hesapsız günler Aşk hikayesi,1,hızır sözleri,1,Hiç anlamlı sözler,1,hiç ile başlayan sözler,1,Hiç kitapları,1,hiç özlü sözleri,1,Hiç sözleri,1,Hiç şarkı sözleri,1,hikaye,11,hikayeler,20,hikayeleri,1,hikayesi,1,hiphop,1,hisler,2,HTA sözleri,1,huzur,1,Huzur evi sözü,1,huzur sözleri,1,Hz,1,Hz Aişe güzel sözleri,1,Hz Ali,7,Hz Ali Güzel Sözleri,5,Hz Ali r.a,1,Hz Ali sözleri,3,Hz Mevlana,1,Hz Mevlana Sözleri,11,Hz Muhammed,2,Hz Muhammed a.s,2,Hz Muhammede Güzel sözler,3,Hz Musa,1,Hz Ömer sözü,1,hz. Ali,1,Hz. Muhammed 'e şiirler,1,Irak,1,Ispanaklı Börek,1,ibretlik sözler,1,içecekler,1,İçim ölmüş gibi güzel sözler,1,içim senle dolu sevgili,1,içimizdeki acılar,1,ihlas,1,iki gözüm,1,iki gözüm sözleri,1,ikram,1,ilac,1,ilahi sözler,4,ilginç sözler,1,ilham çiçeği,1,ilhan berk,1,ilişkiler,1,ilk aşk,3,ilk aşka son mektup,1,ilk aşkım,1,ilk dil,1,iltifat sözleri,1,İmam-ı Rabbani Hazretleri (ks),1,imamı rabbani,1,iman,1,imkansız aşklar,1,imtihan sözleri,1,ince memed,1,ingilizce aşk mesajları,1,ingilizce aşk sözleri,1,İngilizce Aşk Sözleri 2019,1,İngilizce Aşk sözleri Sevgiliye,1,ingilizce güzel sözler,2,insan,8,insan değeri,1,insan sözler,1,insan sözleri,5,insan yalnızlık,1,insanca güzel sözler,2,insanım,1,insanlar,5,insanlar aşık oluyor mu ?,1,insanlardan soğumak,2,insanlarım,1,insanlık,6,insanlık sözleri,9,instagram,7,instagram anlamlı sözler,1,instagram cuma günü mesajı,1,instagram dost sözleri,1,instagram güzel şiir sözleri,1,instagram için güzel sözler,2,instagram için resimli şiirler,2,instagram islami sözler,1,instagram manalı sözler,1,instagram özlü sözler,1,instagram sosyal medya sözleri,1,instagram sözleri,7,isim,1,isimlere güzel sözler,4,isimlere şiirler,23,isimlere şiirler Adem adına şiir,1,islam,11,islam ile ilgili sözler,1,islam sözleri,1,islamda anne,1,islamda gavs,1,islami,17,islami bilgiler,1,islami dost sözleri,1,islami dünya mesajları,1,islami en güzel söz,1,islami güzel sözler,54,İslami güzel sözler,3,islami güzel sözler 2014,2,islami güzel sözler 2017,1,islami güzel sözler dua,1,islami güzel sözler resimli,1,islami hikayeler,1,islami kitaplar,1,islami mesaj,1,islami mesajlar,6,islami özlü sözler,1,islami paylaşımlar,1,islami resimli güzel sözler,4,islami resimli sözler,1,islami sozler,1,islami sözler,26,islami sözlük,2,islamic,2,islamisözler,1,İsmail Şimşek,1,istanbul aşk sözleri,1,İstanbul Güzel sözleri,1,istanbul sahnesi,1,istanbul sözleri,3,istanbul şiirleri,1,istanbul türküsü,1,istiklal şairi,1,İstiridye Avcısı,1,isyan sözleri,1,İşbuFikirBu Mim,1,iyi akşamlar,1,iyi bayramlar,1,iyi bir blog yazarı,1,iyi bir dua,2,iyi geceler,1,iyi geceler mesajı,2,iyi insan,1,iyi niyet sözleri,2,iyilik,1,izlenme rekorları kıran reklam filmi,1,izleyici,1,Jamais vu,1,japon,1,Kader,1,Kader mahkumu sözleri,1,Kader Mahkumuna mektup,1,Kader sözleri,2,kadın,13,kadın seviyorum dedi,1,Kadın sözleri,2,kadın şiirleri,2,kadına güzel sözler,1,Kadına Şiddete hayır,1,kadınca,6,kadınca anlamlı sözler,2,kadınca dini mesajlar,1,Kadınca güzel söz,1,Kadınca Güzel sözler,5,Kadınca islami güzel sözler,1,kadınca manalı sözler,1,Kadınca resimli güzel sözler,1,kadınca sözler,8,kadınca şiir,1,Kadını güldürmek,1,kadını mutlu etdicek sözler,1,kadınım sözleri,1,Kadınlar,4,Kadınlar gününe özel güzel sözler,1,Kadınlar gününe özel şiirler,1,Kadınlar neden ağlar,1,kadınlara güzel sözler,6,kadınlara sözler,1,kadınlara yazılmış sözler,1,kadınlara yazılmış şiirler,1,Kadınların gözyaşı,1,Kadin,1,Kadin hikayesi,1,Kahire kütüphanesi,1,kahkaha,1,Kahve,1,kajmer,1,kalbin emeği,1,Kalbinizin ısınmadığı insanlardan,1,kalem kırık,1,kalite,1,kaliteli insanlık,1,kaliteli şiir sitesi,1,kalp sözleri,1,kalpli anahtar,1,Kanlıca,1,Kanser tedavisi,1,Kanuni Sultan Süleyman,2,kapak resimler,1,kapak resimleri,1,kapak sözler,3,Kapak sözleri,4,Kapalı kadın sözleri,2,kapalı kızlar güzel sözler,1,Kapalı kızlar sözleri,1,Karadeniz Resimli espiriler,1,Karagümrük,1,Karalama defteri,1,karanlık hikayeler,1,karanlık sözler,2,kardeş,1,karı koca olmak,1,karışık,1,Karışık güzel sözler,5,karışık sözler,1,Karma Sözler,1,Karşık güzel sözler,1,karşılıklı,2,Karşılıklı Aşklar,1,karşılıklı blog tanıtım,2,karşılıklı blog yorumları,1,Karşılıklı değer,1,Karşılıklı Resimli Sözler,1,Karşılıklı sevenler,1,Karşılıklı sevgi,2,karşılıklı tanıtım yazıları,1,Karşılıksız Sevgiler,1,Kartal Tibet,1,Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan eserler,1,Katliam,1,Kavala Kurabiyesi,1,Kaybedenler,1,Kaybedilen Sevgili,1,kaybediyoruz,1,kaybetmek,3,Kaybettik,1,Kaybettiklerine,1,Kayseri,1,keder sözleri,1,KEdiler,1,Kelebeğin Katresi,1,kemal sunal,1,Kendi haline bırak,1,kendime notlar,1,Kendine iyi bak,1,kendini beğenmişe sözler,1,kerem adına şiir,1,Kerem Alışık,1,Kerem Alışık Sözleri,1,kerem ismine şiir,1,keşke,1,kırgınlık mesajları,1,Kırgınlık sözleri,1,kırk yılda bir gibisin,1,kırmayın,1,kırmızı,1,Kısa Ahmet Kaya sözleri,1,Kısa Anlamlı sözler,1,Kısa aşk sözleri,1,Kısa Cerazza sözleri,2,Kısa Cerazza şiirleri,1,kısa güzel sözler,5,kısa hikayeler,1,kısa islami ve dini güzel sözler,1,kısa manalı sözler,1,kısa resimli sözler,3,kısa sözler,1,kısa şiir,1,Kısa şiirler,1,Kısa yalnızlık sözleri,1,kıskançlara sözler,1,kısmet sözleri,1,Kış deyince,1,kış gelince,1,kış soruları,1,Kız Kulesi Güzel Sözleri,1,kızlar için güzel sözler,1,kızmıyorum,1,kibir sözleri,1,Kim güzel söz söyler,1,Kim kimin olduğu,1,Kimdir,3,kimse,1,Kimsesizlik,1,kimsesizlik sözleri,1,kişilik güzel sözleri,2,Kişisel Güzel sözler,1,Kitalar blogu,1,Kitap,26,Kitap cümleleri,1,Kitap hazineleri,1,kitap oku,8,Kitap okumak,4,kitap okunur,1,Kitap okurmusunuz,1,kitap özeti,1,Kitap satın al,1,Kitap sözleri,4,Kitap sözleri oku,1,kitap tanıtım,2,Kitap tanıtımı,2,kitap tavsiye,2,kitap yazmak,1,Kitap yorumları,1,Kitapçı,1,Kitapınızı nereden alırsınız,1,kitaplar,10,Kitapları nereden alırsınız,1,kitaplık,1,Kitapsız hayat çekilmez oldu,1,Kitapsız yaşamak yazısı,1,koku,1,Kolay iş değil Blog yazar,1,Kolay olmayacak,1,kolay olmayacak klip,1,Kolay olmayak şarkı sözleri,1,Komedya nedir,1,komedya özellikleri,1,Komedya türleri,1,Komik sözler,3,komik yazılar,1,kompozisyon,1,Konfüçyüs,1,Konfüçyüs sözleri,1,konu,1,konular,1,korku,1,Kozmik İfşaat,1,köpekler,1,Kör sağır ve dilsiz yaşamak,1,Köşe yazarları,1,Köşe yazarları tavsiyesi,1,köşe yazıları,1,kötü insanlara sözler,1,Kötülük,1,Kral Cerazza,1,Kudüs,3,Kudüs Abd,1,Kudüs için söylenen sözler,1,Kudüs İsrail,1,Kudüs mesajları,1,Kudüs sözleri,2,Kudüs şiiri,1,Kul,2,kullanmak,1,KumrularGibi,1,Kumrulargibi başlıkları,1,kuran,1,kurban olduğum,1,Kusur sözleri,1,kusurlarım,1,kuşlar,1,kutsal cuma,1,Kutup gavs,1,kuvetmira,1,Küçük iskender güzel sözleri,2,Küçük iskender resimli güzel sözleri,2,küfür,3,küfürlü,2,Küfürlü anlamlı sözler,1,küfürlü güzel sözler,2,Küfürlü mesajlar,1,Küfürlü resimli,1,Küfürlü Resimli sözler,1,Küfürlü sözler,3,Külçe,1,küssen,1,kütüphane,2,La ilahe illallah Musa Kelimullah,1,La Tahzen üzülme şiiri,1,laf,1,laf koyan sözler,2,Laf koyma sözleri,1,laf sokan,1,laf sokan sözler,1,laf sokma sanatı,1,laf sokmak,1,laf sokucu,1,laf sokucu sözler,2,Latifeden güzel söz,1,lavinya sözleri,1,leyla,1,Link,1,linkler hakkında bilgi,1,lisan,1,liste,1,Lorlu Un Kurabiyesi,1,Lütfen Dikkat,1,M.K.A,1,maaşı olsun,1,Macarlar Osmanlı hikayesi,1,Madde bağımlısı çocuktan şiir,1,Mademki böyle bu düzen,1,Mahinur Sadef,1,makale,2,Makale içinde kaç link çıkışı olmalı,1,Makaleler,1,Malcom X sözleri,1,Malcomx,1,manal,1,manalı,19,manalı anlamlı,2,Manalı anlamlı sözler,1,manalı aşk sözleri,1,Manalı Cerazza Sözleri,1,manalı edepli sözler,1,manalı espirili sözler,1,Manalı güzel söz,1,manalı güzel sözler,2,Manalı islami sözler,1,Manalı Sabır Sözleri,1,Manalı söz,2,manalı sözler,24,Mandalinalı Muhallebi,1,Martin Niemöller,1,Maşita,1,Matem,1,Mavi güzel sözler,1,Mavi Sakız,1,Mavi Sakız Feryal,1,Mavi sakız instagram,1,Mavi Sakız Kitap,1,Mavi Sakız sözleri,1,Mavi sakız şiirleri,1,mecnun,1,Medipol sözleri,1,Medipol Spor sözleri,1,Medipol Tıp Fakültesi sözleri,1,Mega sözler,4,Mehmed,1,Mehmet,1,Mehmet Akif,1,Mehmet Akif Ersoy,1,Mehmetçik mektubu,1,Mehmetçik şiiri,1,mektup,4,Mektup sözleri,2,Mektuplar,9,Melek ismine şiir,1,menfaat,1,Menfaat çıkar sözleri,4,menfaat sözleri,3,Menfaat sözleri listesi,1,Menfaatçi insanlar,1,Menfaati,1,menfaati bitince insanlar,2,Mesafe,1,mesaj,4,mesajı,1,mesajlar,19,mesajları,4,Mescidi Aksa,1,Mesela diyorum,1,meslek seçimi,1,mevlana,3,Mevlâna Celâleddin-i Rûmî,1,Mevlana sözleri,1,Mevlana sözleri oku,3,Mevlana Şiiri,1,Mevlanadan güzel söz,4,Mısra nedir,1,mi,1,Mihrimah Sultan,1,millet,1,milyonlarca güzel sözler,2,Mim,2,Mobil,2,Mobil arabeks güzel sözler,1,mobil güzel sözler,25,Mobil güzel sözler sayfası,1,Mobil güzel sözleri,1,mobil hikaye oku,1,mobil islami sözler,1,mobil sözler,23,mobil şiirler,1,muhabbet,1,Muhammed Raşit,1,Muhammed saki,1,Muhammed Şafi Erol Sözleri,1,Muhsin Yazıcıoğlu,1,Muhsin Yazıcıoğlu Güzel sözler,1,Muhsin Yazıcıoğlu Şiirler,1,muhtaç,1,Muhtaç hayvanlara yardım etmek,1,muhteşem sözler,1,Musa ismine şiirler,1,Mustafa Kemal Atatürk Güzel sözleri,1,Mustafa Kemal Atatürk Sözleri,1,mutlu akşamlar,1,Mutlu günler,1,mutlu yüz,1,Mutluluk,4,mutluluk resimleri,1,mutluluk sırları,1,mutluluk sözleri,1,Mükemmel adam sözleri,1,Mükemmel güzel sözler,1,mükemmel söz,4,Müptezel,1,Müslüm baba,1,Müslüm baba dinleyen yabancılar,1,Müslüm baba Filim,1,Müslüm Gürses,1,müslüman,4,Müslümanlık nerede,1,Mütevazi,1,müzik,3,müzik sözü,1,müzisyen,1,Namaz,1,namaz ile ilgili sözler,1,namaz sözleri,1,Nasıl sevmiştik,1,nasılsın sözleri,1,nasip sözleri,2,Nazım Hikmet,5,Nazım Hikmet eserleri,1,Nazım Hikmet Güzel sözleri,1,Nazım Hikmet hayat hikayesi,1,Nazım Hikmet Kısa şiirleri,1,Nazım Hikmet Kimdir,1,Nazım hikmet ran Güzel sözleri,4,Nazım hikmet sözleri,2,Nazım Hikmet şiirleri,2,ne çok öldük yaşamak için,1,ne demek,1,Necip Fazıl Kapak sözleri,2,Necip fazıl kısakürek,3,Necip Fazıl Kısakürek Güzel sözleri,5,Necip fazıl kısakürek kitapları,1,Necip Fazıl Kısakürek Sözleri,1,Necip Fazıl Sözleri,1,Necmettin Halil Onan,1,Neden Aşk sözleri,1,Neden güzel sözler okuruz,1,neden mutlu olamıyoruz,1,neden yalnızız,1,nedir,2,Nejat İşler,6,Nejat işler Anlamlı sözler,1,Nejat İşler Resimli güzel sözler,1,Nejat işler sözleri,5,Nerelerde kitap okunur,1,neşe,1,Neşet Ertaş,4,Neşet Ertaş Sözleri,3,Nfk,4,Nfk sözleri,3,Nisa Sûresi 78.Âyet,1,no 15,1,No War Yemen,1,notlar,2,o,1,O kadın,1,oğlumuz,1,Oku,11,okuduklarımız,1,Okul sözü,1,okumak,2,okunan,1,okunması,1,Okurlar,1,Olay En güzel şiir sözleri,1,olimposyayinlari,1,On numara,1,online güzel sözler,1,Ordulu Hekimoğlu,1,Orhan Şaik Gökyay,1,Orhan veli kanık,1,osho,1,Osmanlı,2,Osmanlı hikayesi,2,Osmanlı padişahı,2,Osmanlı Savaşı,1,Osmanlıca Didar,1,Osmanlu Rus Savaşında Macarlar,1,ögretmenler günü,1,öğrenci,1,öğretmen,1,Ölen Sevgiliye,1,ölsen daha iyiydi,1,ölüm,3,ölüm ile ilgili güzel sözler,1,ölüm var,1,ölüm var sarılın gitsin,1,ölüm var sarılın sevdiklerinize,1,ölüm var sözleri,1,Ölümcül Kanserler,1,Ölümüne,1,Ölümüne Aşklar,1,ölürsem,1,Ömer ismine Adına şiirler güzel sözler,1,ömrümün sonu,1,ömür,1,öpmek nedir,1,öpüşürken gözlerimizi neden kapatırız,1,öykü,1,öyküler,1,öyle bir geçer zaman ki,1,Özdemir,1,Özdemir Asaf,5,Özdemir Asaf güzel sözleri,2,özdemir asaf kimdir,1,özdemir asaf resimli güzel sözleri,2,Özdemir Asaf sözleri,5,Özdemir Asaf şiirleri,1,özel,1,özel günler,1,özel sözler,2,özet,2,özeti,1,özetler,1,Özge adına ismine şiir şiirler,1,Özgecan,1,Özgecan Arslan haberi,1,Özgecan Aslan,1,Özgecan Aslan sözleri,1,Özgür Meriç Sözleri,1,özledim,1,özlem atalar,1,özlemek,2,Özlemek güzel sözü,1,özlemek resimli güzel sözler,1,özleyen sevgililer,1,özlü,12,özlü 1 söz,1,özlü dost sözleri,1,Özlü günün güzel sözü,1,Özlü güzel söz,1,özlü güzel sözler,7,özlü insan sözleri,2,özlü söz,1,özlü sözler,44,Özlü Sözler Cerazza,1,özür dileme sözleri,1,özür dilemek,1,Pacya,1,padişahlar,1,Pankreas,1,Pankreas belirtileri,1,Pankreas nedir,1,Pankreas tanısı,1,Pankreas tedavisi,1,para kazanmak,1,Paranoya,5,Paranoyak,1,paranoyak sözler,1,Patatesli Muska Böreği,1,patatesli sigara böreği,1,Paylaş,1,paylaşılan,1,paylaşımlar,1,paylaşmak için güzel sözler,2,Peki güzel günlerde bizi görecekmi,1,Peygamber,4,peygamber mesajları,1,peygamber sözleri,1,Peygambere şiirler,1,pınar,1,Pınarın defteri,1,Pinterest sözleri,1,Piraye,1,piskopat sözler,2,piyes yazan,1,Pizza Poğaça,1,plus,1,Plus Güzel sözler,1,Poğaça,1,poğaça tarifleri,1,poğaça-tarifleri,2,power led,1,Prenses sözleri,1,prensip sözleri,1,rabbani,1,Rabbi,1,Rabia sözleri,1,Rahatlatan küfürlü sözler,1,Ramazan ile ilgili sözler,1,ramazan sahur sözleri,1,Ramiz,2,Ramiz dayı,4,Ramiz dayı sözleri,4,Ramiz dayı şiirleri,3,Ramiz dayıdan Efsane sözler,1,Ramiz karaeski,4,Ramiz Karaeski replikleri,1,Ramiz Karaeski resimleri,1,Ramiz Karaeski sözleri,4,Ramiz Karaeski Şiirleri,2,rap,1,Rastgele güzel sözler,2,recete,1,Reklam,1,Renkli Blog Sayfam,1,resim,1,resim yazılı,1,resimleri,1,Resimli,29,Resimli Abla sözleri,1,Resimli ağır sözler,1,Resimli Ahmet kaya sözleri,6,resimli anlamlı,1,Resimli Anlamlı güzel sözler,3,resimli anlamlı sözler,2,Resimli Anlamli güzel sözler,1,Resimli Aşk acısı sözleri,1,resimli aşk sevgili sözleri,1,Resimli aşk sözleri,18,Resimli Aşk sözleri Aşk sözleri 2018,1,Resimli Aşk Sözleri özlü sözler,1,Resimli Ayrılık sözü,3,Resimli Bir Zamanlar Çukurova sözü,2,Resimli Cerazza Güzel Sözleri,3,Resimli Cerazza Sözleri,3,Resimli Cuma günü Mesajları,6,Resimli cuma günü sözleri,1,Resimli Cuma sözleri,1,Resimli Çukur Sözleri,2,Resimli deniz Gezmiş şiirleri,1,resimli dini güzel sözler,2,Resimli Dini sözler,2,Resimli dostluk sözleri,1,resimli dua sözleri,2,resimli edep sözleri,1,Resimli Efsane sözler,1,resimli ersince sözleri,1,resimli espirili sözler,1,Resimli Günaydın sözleri,2,Resimli günün güzel sözleri,1,Resimli Güzel Sevgi Sözleri,1,resimli güzel sözler,222,resimli güzel sözler 2017,1,resimli güzel sözler 2018,3,resimli güzel sözler cerazza,1,Resimli Güzel sözler Ceyhun,1,Resimli güzel sözler indir,1,Resimli güzel sözler izle,1,Resimli güzel sözler paylaş,1,Resimli Güzel Sözler Slayt,2,resimli güzzel sözler,1,Resimli hatıra sözleri,1,Resimli Hz Ali Sözleri,1,resimli islami paylaşımlar,2,Resimli islami sözler,8,Resimli Kadınca sözler,2,Resimli kapak sözleri,1,resimli küfürlü mesajlar,1,resimli laf sokan sözler,1,Resimli Malcom X sözleri,1,resimli manalı güzel sözler,1,Resimli manalı sözler,2,Resimli menfaat sözleri,1,Resimli Mevlana sözleri,2,Resimli Nazım Hikmet Sözleri,1,Resimli Neşet Ertaş sözleri,3,resimli özdemir asaf sözleri,1,resimli özlü sözler,3,Resimli Ramiz Dayı sözleri,2,Resimli Sabır Sözleri,1,Resimli Sadri Alışık sözleri,1,Resimli Sebastian sözleri,9,resimli seni seviyorum sözü,1,Resimli Sevgi Sözleri,2,Resimli Sevgiliye güzel sözler,2,Resimli Sevmek sözleri,2,Resimli Sokak şairi sözleri,10,Resimli Sözler,24,Resimli sözler arayanlar,1,Resimli sözler blogu,1,Resimli Sözler paylaş,1,Resimli sözler yayınla.,1,resimli şiir,1,Resimli Şiir Sokakta sözleri,3,Resimli şiirler,20,Resimli şiirler 2014,1,Resimli şiirler oku,1,Resimli şiirler paylaşım sayfası,1,Resimli şiirler sayfaları,1,Resimli Şiirler Slayt,2,Resimli tövbe sözleri,1,Resimli Tuncel Kurtiz Sözleri,3,Resimli yalnızlık sözleri,2,resimli yeni güzel sözler,1,Resimli Yunus Emre sözler,5,resimligüzelsözler,1,Resullah,2,revani,1,Reynmen,1,Reynmen Belediye Başkanı olursa,1,romance güzel sözler,1,Röportaj,1,Rulo Börek,1,Rusça anlamlı sözler,1,rusça güzel sözler,2,Rusça sözler,1,S ihsan,1,sabah,1,Sabır,3,Sabır sözleri,1,Sadakat sözleri,1,sadık,1,sadi şirazi,1,Sadri Alışık,1,Sadri Alışık Sözleri,2,saf,1,sagopa,1,Sağlık,2,sahabe sözleri,1,sahte gülüşler,1,Sahte sözler,1,sahur ile ilgili sözler,1,Sahur resimli sözler,1,sahur sözleri,1,Said Nursi,1,Said Nursi tarafından yazılan kitaplar,1,sakin bir hayat,1,Sakinleştirici,1,samimi,1,Samyeli güzel sözler,1,sana,1,Sana bu şiiri,1,sana ihtiyacım var,1,Sana ihtiyacım var güzel söz,1,sana ihtiyacım var şiir sözleri,1,sana inceden amele yanığıyım,1,Sanrı,1,saray tatlısı,1,sarılın sözleri,1,Satır arası sözleri,1,Savaş,1,Savaş hikayeleri,1,sayfalar nemli,1,Schöne Texte,1,Sebastian,10,Sebastian Aşk sözleri,1,Sebastian blogu,1,Sebastian dinle,1,Sebastian kimdir,3,sebastian modası,1,Sebastian oku,3,Sebastian Resimli Güzel sözleri,1,Sebastian söyle,2,Sebastian sözleri,15,Sebastian sözleri 2014,1,Sebastian sözleri 2019,1,Sebastian şiirleri,1,Sebastian yazı,1,Sebastian yazıları,1,Sedat Balun,1,Semerkand sözleri,1,Semsi tebrizi,1,Semt sözleri,1,Sen,3,sen bilirsin,1,Sen gel bence,1,Sen gül sözleri,1,sen gülünce,1,Sen mi alırım bir ömür,1,Sen mi Alırım bir ömür Sokak şairi,1,Sen sözleri,1,sen şiir olamazsın,1,Sen şimdi gülüyorsun ya,1,sen ve ben gibi,1,Sende aynısını yaşarsın,1,seni,2,Seni Seviyorum,3,Seni seviyorum sözleri,3,Senin dalını kıranın,1,seninle,1,Senmi alırım bir ömür sözleri,1,sensizlik sözleri,1,seo,3,Seo destekleri,2,Serap Kaya,1,Seri katil sözleri,1,serseri,1,sert sözler,1,serzeniş,1,sesimi,1,sesli şiir,2,Sessiz kal güzel sözler,1,Sev,1,sevda,1,sevda sözleri,1,sevdi,1,sevdiklerinize,1,Sevdim,1,sevemedim hiç bir kadını,1,Sevemedim hiçbir kadını aşk hikayesi,1,Sevemedim hiçbir kadını ayrılık hikayesi,1,seven kişi,1,seven kişi nasıl anlaşılır,1,Sevenler,1,Severdim,1,Sevgi,10,sevgi dilinde haykırma,1,Sevgi gibi,1,Sevgi güzel sözleri,1,sevgi mesajları,1,sevgi ölçer,1,sevgi pınarı,1,sevgi sözcükleri,1,sevgi sözleri,16,sevgi yaşamı,1,sevgi yetmezliği,1,sevgili,5,sevgili olmak,1,Sevgililer Günü Sözleri,1,sevgilinize,1,Sevgiliye,15,Sevgiliye anlamlı sözler,1,Sevgiliye Aşk mektupları,1,Sevgiliye aşk sözleri,1,sevgiliye espirili sözler,1,Sevgiliye etkili sözler,1,sevgiliye güzel söz,1,sevgiliye güzel sözler,21,Sevgiliye manali sözler,1,sevgiliye mektup,6,Sevgiliye mesajlar,2,sevgiliye resimli güzel sözler,1,sevgiliye sözler,10,Sevgiliye şiirler,1,Sevgiliye yazılmış,1,Sevginizi hak etmeyenler,1,sevgisi olsun,1,sevgiye muhtaç,1,sevgiye yönlenmek,1,seviliye sözler,1,Sevim burak,1,Sevin lan,1,Sevipte Ölenler,2,Sevipte Ölenler Güzel sözler,1,seviyomuş,1,Seviyorsun,1,Seviyorum,1,seviyorum seni adamım,1,seviyorum sözleri,1,sevmek,5,Sevmek sözleri,1,sevmek sözleri yeni,1,sevmenin,1,Sevmiyorken,1,Seyda,1,Seyhan adına Resimli sözler,1,Seyhan adına şiirler,1,Seyhan isimine şiirler,1,Seyyid Abdulbaki Sözleri,1,Sezen abla,1,Sezen Aksu,3,Sezen Aksu sözleri,1,Show Tv Çukur,1,sıcak içecekler,1,sır vermek,1,Sigara Böreği,1,sigara böreği çeşitleri,1,Sigara yasağı,1,Sigmud Freud,1,siir.gen.tr,1,siirlerguzelsozler . com,1,siirlerveguzelsozler.com,1,siirveben,2,Siirveben.net,2,Silah sözleri,1,sinema,2,Sinema oyuncusu,1,siren,1,sitesi,1,Sivas Belediyesi,1,siyah,1,Sizden gelen şiirler,3,slayt,2,slayt sözler,1,Slayt şiirler,2,soğumak,1,sohbet,1,sohbetler,1,sokak,1,sokak sözleri,7,Sokak şairi,81,Sokak şairi anıları,1,Sokak şairi benim adım,1,Sokak Şairi Bitiyoruz Şimdi,1,Sokak şairi ersince,33,Sokak şairi Ersince kimdir,1,Sokak şairi Ersince sözleri,1,Sokak şairi günlüğü,1,Sokak şairi Güzel sözler,3,Sokak şairi Güzel sözleri,2,Sokak şairi hayranım mesela,1,sokak şairi kimdir,1,Sokak Şairi sevgiliye sözler,1,Sokak Şairi Sözleri,15,Sokak şairi Uğur,1,sokak şairi yeni güzel sözler,1,Sokak şairleri,2,sokaksairi,2,sokakşairi,14,Sokakta kalmış düşler tehlikeli gülüşler,1,Sokakta kalmışsa düşler tehlikelidir gülüşler,1,sol yanım acıyor oku,1,son aşk,1,Sonbahar,1,sonradan gördüysen sıkıntı,1,sonradan görme,1,Sonradan görme dağdan inme dinden dönme,1,sonradan görme insana söylenen sözler,1,Sorsalar insana,1,soru,2,soru cevap,24,Soru sevap,1,Sosyal Güzel sözler,2,sosyal medya,2,Sosyal medya güzel sözler sayfası,3,Sosyal Medya Güzel Sözler Yazarı,1,Sosyal medya güzel sözleri,4,Sosyal medya için islami sözler,1,sosyal medya sözleri,1,sosyal medya şiir fan,1,Sosyal medyada Kudüs,1,sozler,1,sövme,1,Sövmek,1,Sövüyorsun,1,söyle,1,söyle sebastian,8,Söyleşiler,1,Söyleyemedim İşte,1,söyleyiş,1,Söz,11,söz dizisi,1,söz dizisi sözleri,1,söz siteleri,1,sözer,1,sözler,117,sözler 2014,1,sözler blogu,1,sözler mekanı,1,sözler sayfası,1,sözler video,1,sözleri,76,sözlük,6,Sözsepeti. Sozsepetim.com,1,sözü,2,Stefan Zweing,1,stres,1,stres nasıl gider,1,stres nasıl önlenir,1,stres yönetimi,1,stresin çözümü,1,Sultan murad hikayesi,1,sunay akın,1,sunay akın sözleri,1,sunay akın şiirleri,1,Suriye,2,Süreya,1,sütlü-tatlılar,1,şair,8,Şair muhyi,2,şair reklamı,1,şair siteleri,1,şair sözleri,1,şair şiir gönder,1,şair web sitesi,1,Şairer,1,şairi,2,şairin günlüğü,1,şairin güzel sözü,1,şairler,23,şairler kitap bastırıp para kazanma,1,Şairler para kazanır mı,1,şairler ve sözleri,1,şairler ve şiirleri,4,şairler ve yazarlar kaç para kazanır,2,Şairlerin,1,Şans sözleri,1,şarkı sözleri,3,şaşırtan sözler,1,Şehit,3,Şehit çocuk Belkin Elvan,1,şehit mektubu,1,Şehit şiiri,1,Şehitler,1,Şehitlik,1,Şems-i Tebrizi Güzel sözler,4,Şems-i Tebrizi Güzel sözler dinle,1,Şems-i Tebrizi Güzel sözler mobil,1,Şems-i Tebrizi Güzel sözler oku,1,Şemsi tebrizi,1,şerbetli-tatlılar,1,Şeref meselesi sözleri,1,şerefine,1,Şerefli Kudüs sözleri,1,şerefsiz insanlar sözü,2,Şevkat,1,Şeyh,1,şeytan,1,şiir,24,şiir 2014,1,şiir davetiyesi,1,şiir defteri,6,Şiir dinletisi,1,şiir duvarda,3,şiir ekle,1,şiir eklenen siteler,1,şiir fan,1,Şiir Filistinde,1,Şiir Gazzede,1,Şiir gibi küfürler,1,Şiir gönder,2,şiir için,1,şiir kitapları,1,Şiir Kobane,1,şiir listesi,1,şiir nedir,3,Şiir paylaşım siteleri,1,Şiir perisi,3,şiir perisi sözleri,1,Şiir sayfaları,3,Şiir sayfası,1,şiir siteleri,3,şiir sitesi,2,şiir sitesi tanıtımları,1,şiir sokakta,40,şiir sokakta 2017,1,Şiir Sokakta değil gözlerinde,1,Şiir sokakta ilhan berk sözleri,1,şiir sokakta sözleri,11,Şiir Sokakta Yazarı,1,şiir soruları,1,Şiir sözleri,4,şiir toplantısı,1,şiir ve ben,23,Şiir yayınla,2,şiir yaz,1,şiir yaz etkinliği,2,şiir yazanlar,3,şiiri,3,şiirim,1,şiirin önemi,1,şiirler,92,şiirler 2014,2,Şiirler Aşk,1,Şiirler blogu,1,Şiirler defteri,1,Şiirler hikayesi,1,Şiirler neden önemlidir,1,şiirler sitesi,1,şiirler ve güzel sözler,20,Şiirler ve Güzel sözler blogu,1,şiirler ve güzel sözler nedir,1,şiirler ve şairler,1,Şiirler ve Şarkı sözleri arasında ki fark,1,şiirler video,1,şiirlerim,1,şiirlerini gönder,1,şiirlervegüzelsözler,5,Şiirli güzel sözler,1,Şiirli Sözler,1,şiirsokakta,14,şiirsokakta sözleri,1,şiirveben,6,şiirveben.net,1,şikayet,1,şimdi açsam pencereyi,1,şişmanlık,1,şizofersin,1,Şizofren,1,Şizofren aşka mektup,1,şizofren şair,2,Şizofrenik,1,Şizofrenik aşk,1,Şömine,1,t,1,Tablet,1,Tablet Güzel sözler,2,tablet zararları,1,takip edilesi köşe yazarları,1,takipçi,1,takipçi kazanmak,1,takvim,1,Tam yol ileri,1,Tanıtım,3,tarifler,13,tarih,5,Tarihi hikayeler,1,tarihi şiirler ve şairler,1,tartışma,1,Tasavvuf didar,1,tasavvuf gavs,1,Tasavvuf sözleri,1,taş,1,taş kalp,1,tatlı hazırlanışı,1,tatlı söz,3,tatlı tarifleri,1,tatlı yapmak,1,tatlı-kurabiyeler,3,tatlılar,1,tavsiye,2,tavsiye siteler,1,tebrik,1,Tedavi yöntemleri,1,Tehlikeli şiir,1,Tek nefeste okuduğunuz kitaplar,1,Teknoloji,1,Tenkit,1,tepe lambası,1,Tepeler,1,tepkiler,1,tesettürlü güzel sözler,2,tesettürlü sözler,1,tevazu,1,tirmizi hadis sözleri,1,Tiyatro oyuncusu,1,top 5 sözleri,1,topladılar,1,tövbe,1,Tövbe sözleri,1,Tugba Sariunal,1,Tuğba Sarıünal,4,tuğçe şanlı,1,Tuncel Kurtiz,3,Tuncel kurtiz Hasret,1,Tuncel Kurtiz Sözleri,4,Turgut,1,Turgut Uyar,2,Turgut Uyar sözleri,1,Turgut Uyar şiirleri,1,Tuvalette Cep telefonu kullanmak,1,Türk Edebiyatı,1,Türk Edebiyatı Şairleri,1,Türkiye,1,Türkiye için Kazanç vakti,1,Türkü hikayeleri,3,türküler,1,twitter,4,Twitter için güzel sözler,2,Twitter Kumrulargibi,1,twitter özlü sözler,1,twitter sosyal medya sözleri,1,twitter sözleri,2,umut sözleri,1,unut,1,unut beni,1,Unutmak,2,Unutmak için ne gerek,1,unutmak nedir,1,Unutmak sözleri,1,Unutmak şiirleri,1,unuttum,1,usta,1,usta sözleri,2,Uşak Belediyesi,1,uyar,1,Uyuşturucu bataklığı,1,Uyuşturucuya hayır sözleri,1,uzaklık,1,uzaktan kumanda,1,ücretsiz kitap tanıtımı,1,üniversite sözleri,1,ünlü güzel sözler,1,ünlü şairler,4,ünlü yazılar,1,ünlüsüne,1,üstad,3,üstat,1,üstat Neşet Ertaş,1,üzgün sözler,2,üzgünüm,1,üzmeyin,1,Varoluş,1,varoş sözleri,1,Vatan Şaşmaz,1,Vatan Şaşmaz anısına,1,Vatan Şaşmaza şiir,1,Vatan şiiri,2,ve,1,Veciz sözler,1,veda mektupları,2,veda sözleri,1,vefa,1,vicdan,1,vicdan kısa sözleri,1,video,2,videolar,2,vijdan,2,vijdan sözleri,1,webmaster,1,what is love,1,whatsapp,1,Whatsapp sözleri,1,william shakespeare sözleri,1,wix,2,Wordpress,2,www.siirlerveguzelsozler.com,2,Ya Allah,1,Ya sabır,1,yabancı dilde güzel sözler,1,yabancı şair,1,yağmur,2,yağmur tanecikleri,1,Yahya Kemal,2,Yahya kemal beyatlı,1,Yahya Kemal Beyatlı Yazıları,1,Yahya kemal Sözleri,1,yalan,1,yalan sözleri,2,Yalçın Menteş,1,Yalçın Menteş Haberleri,1,Yalçın Menteş Hayatı Kaybetti,1,Yalçın Menteş Öldü,1,Yalnış,2,yalnız,2,yalnız insanlar,1,yalnız kalmak,1,Yalnızlık,3,Yalnızlık mesajları,1,Yalnızlık sözleri,13,Yalnızsam düzelt,3,Yalnızsam düzelt güzel sözleri,1,Yalnızsam düzelt sözleri 2014,1,yaradandan ötürü,1,yardim,1,Yargıç,1,Yasaklar,1,Yasemin Adalı,1,yaşadıkların,1,yaşam,3,yaşam hikayeleri,1,yaşam sözleri,1,yaşanmış hikaye,2,Yaşar Kemal,2,yaşattıklarını yaşamadan ölmezsin,1,Yaşlanıyorum gözlerimden,1,yaşlı adam resimleri,1,yavşaklara sözler,1,Yaz sebastian,1,yazar,13,Yazar Tanıtım,1,Yazar ve Kitap tanıtım,1,yazarlar,10,yazı,4,Yazı içinde kaç link olmalıdır,1,yazılar,5,yazıları,1,Yazılı güzel sözler,8,yazılı güzel sözleri,2,yazılı resim,1,Yazili sözler,1,yemek tarifi,2,Yemen,2,Yemende neden savaş var,1,Yemendeki Savaşa dur de,1,yeni,3,yeni aşk hikayesi,1,yeni aşk sözleri,2,yeni ayrılık şiiri,1,yeni dini mesajlar,1,Yeni Efsane söz,1,Yeni günün güzel sözü,1,yeni güzel söz,2,Yeni Güzel sözler,30,Yeni güzel sözler 2018,1,yeni hikayeler,1,yeni islami güzel sözler,1,yeni islami sözler,1,yeni kitaplar,1,Yeni Kudüs sözleri,1,yeni menfaat sözleri,1,yeni nesil şiir kitapları,1,Yeni resimli güzel sözler,3,Yeni Sebastian Sözleri,2,Yeni sevgi sözleri,1,yeni sözler,2,yeni sözler 2019,1,Yeni Şiirler,1,yeni yıl güzel sözler,1,Yeni yılda güzel sözler,1,yetmez,1,yettim ya kulum,1,Yezidi nedir,1,yılan sözleri,1,Yıldız Abla sözleri,1,Yıldız tilbe,3,Yıldız Tilbe Anlamlı sözler,1,Yıldız Tilbe Efsane sözler,1,Yıldız tilbe sözleri,3,Yıldız Tilbe şarkı sözleri,1,Yılmaz Güney,1,Yılmaz Güney Kimdir,1,yılmaz güney sözleri,2,Yılmaz ve Züleyha,2,Yoko,1,Yoko ono john lennon,1,yoko ono john lennon aşkı,1,yoko ono john lennon aşkı resimli sözleri,1,yoko ono john lennon aşkı sözleri,1,yoko ono john lennon aşkı şiirleri,1,yoksa sende severmisin,1,yoksulluk,2,Yol verin gitsin,1,Yoruldu gitti deyin,1,yoruldum,1,yorumlama,1,youtube,3,youtube mevlana şiirleri,1,Youtube şiirler,2,Youtube videoları,1,Youtuber,2,Yönetmenler,1,yönlenmek,1,Yunus Emre,6,Yunus Emre sözleri,7,Yunus Emre şiirleri,6,yusuf has hacip,1,Yusuf Hayaloglu,2,Yüce,1,yüreğimin satır arası,1,yürek,1,yürek yemen lazım,1,Zahidem Türkü hikayesi,1,zaman sözleri,1,zayıf kalmak,1,Zeki insanlar,1,Zeki Müren Sözü,1,zengin olsun,1,zenginlik,1,zer,1,zetinli acma,1,Zeytindalı mesajları,1,Zeytindalı sözleri,1,Zeytinli Açma,1,Zeytinli Poğaça,1,Zihnimde hala yazılmamış cümleler var,1,Züleyha,1,Любовь,1,Э. Сафарли,1,
ltr
item
Şiirler Güzel sözler: Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Şiirler Güzel sözler
https://www.siirlerveguzelsozler.com/2014/03/mustafa-kemal-ataturk-sozleri.html
https://www.siirlerveguzelsozler.com/
https://www.siirlerveguzelsozler.com/
https://www.siirlerveguzelsozler.com/2014/03/mustafa-kemal-ataturk-sozleri.html
true
5943470522141330437
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Tümünü gör Devamı Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Bu Konulara Gözatmak İstermisin ? LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy