Rahmet Meleklerinin girmediği 23 ev - Şiirler Güzel sözler -->

Rahmet Meleklerinin girmediği 23 ev

Tarih : Ağustos 03, 2014 Yorum (0)

Allah c.c rahmet meleklerini indirmediği 23 ev için derlenen hadisler ve rivayetlerden oluşan yazıt

1- Sıla-i rahmi terkeden,akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi.(Tevbe:71,Buhari)
 2- Anne ve babaya itaat etmeyenin evi.(Nisa:36, Lokman:14)
 3- Yetim malı yiyenin evi.(Nisa:10, Buhari ve Müslim) 
4- İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev.(Bakara:275-276, Buhari)
 5- İçinde köpek bulunan ev. (Buhari ve Müslim, İbni Mace)

 6- ALLAHın zikredilmediğ meclisler, Peygambere (sav) salat ve selam getirilmeyen meclisler, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulundugu evler. ( Buhari, Müslim ve İ.Ahmed)
 7- İçinde sahabeye, ölülere, dehre, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. ( Ebu Davud, İ.Ahmed, Buhari ve Müslim)
 8- İÇİNDE SURET, RESİM VE HEYKEL BULUNAN EVLER. ( Enbiya:52, Saffat:95-96, Buhari)
 9- ALLAHı zikir dışında teğanni yapılan, eğlence ve müzik aletleri bulunan ev.(İ.Ahmed)
 10-İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)
 11-İçinde bağıra çağıra, üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev.(Müslim)
 12-İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberani)
 13-İçinde ALLAHa ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev.(Nisa:48)
 14-İçinde tavla oynanan ev. (Munafıkun:9, Müslım ve Ebu Davud)
 15-Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev, yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıklar ev. (Tirmizi,Müslim ve Taberani)
 16-Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin: İçki içen, ALLAHın emirlerine karşı gelen, kocasını isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terkeden kişilerin bulunduğu ev.(Taberani, İbni Mace)
 17-İçinde kötü kokular bulunan ev . Örneğin: Soğan, sarmısak, pırasa ve benzeri bitkiler, sigara, nargile, bir kab içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi...(Müslim ve Tirmizi)
 18-Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi.(Ebu Davud, el-Bezzar, Taberani)
 19-Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev. (Ebu Davud)
 20-İsrafçı ve savurgan ev. (Nesei, Müslim)
 21-Ev sahib ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev. (Nesei,İ.Ahmed)
 22-İçinde zina yapılan ev. (Buhari ve Müslim,Nesei)
 23-İçinde büyük günah işlenen ev, büyük günah işliyen ev sahipleri (Kütübi sitte'deki sahih hadislerden derlenmiştir.)


Okuduğunuz bu konu için yorum yapmak istermisin ?
Daha fazla içerik paylaşmamız için heyecanlanmalıyız bize yorum yaparak fişeklenmemizi sağlarmısın ?
*******************
#Edebiyat Sitesi Yazı - Yorum ilişkisi içerisindedir bu yüzden
******************
Yorumlarınızı önemsiyoruz ve bizim için yorumlarınız önemli.

******************
Yorum yapmak için Forumu doldurup düşüncenizi paylaşın lütfen
*****************