Edebiyat Akımı nedir denir - Şiirler Güzel sözler -->

Edebiyat Akımı nedir denir

Tarih : Aralık 17, 2013 Yorum (0)

Çağın belirli zamanlarında ki yaşayış aralığında Edebiyatı, Çerçevesinde özgür hür düşünceleriyle değişiklik ve yön veren uslup, duygu ve düşünce dizesine Edebiyat Akımları - Edebi Akımlar denir. 
Edebiyat akımı nedir sorusunun en kısa en net cevabı Edebiyat sözlük 

Edebi akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel, bir sanat akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür. Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir.
Rauf Mutluay’ın tanımı bu açıdan önemlidir: "... Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir."

Diğer farklı bir sitede verilen Edebi akımlar anlayışı burada tekrar alıntı yaparak paylaşıyorum. ( Bknz: Turkceciler.com )

Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır. 
Okuduğunuz bu konu için yorum yapmak istermisin ?
Daha fazla içerik paylaşmamız için heyecanlanmalıyız bize yorum yaparak fişeklenmemizi sağlarmısın ?
*******************
#Edebiyat Sitesi Yazı - Yorum ilişkisi içerisindedir bu yüzden
******************
Yorumlarınızı önemsiyoruz ve bizim için yorumlarınız önemli.

******************
Yorum yapmak için Forumu doldurup düşüncenizi paylaşın lütfen
*****************